Recent Comments

    House news

    Alles is gezegd

    Even iets anders. Ik heb natuurlijk veel geschreven over uiteenlopende onderwerpen. Maar mijn site heet artlaunch. Dus ik moet het ook een keer over kunst hebben. Dit keer kies ik voor de woordkunst en vooral ter herinnering aan één van de grote woordkunstenaren in Nederland. Seth Gaaikema. Hij is er namelijk niet meer. De eenentwintigste […]