Recent Comments

  House news

  Related Posts (YARPP)

  Sla de handen ineen.

  Economie. Wanneer je dit woord leest, dan is mijn gevoel dat de meerderheid van de lezers niet meer doorlezen. De economie is een vaag begrip en vaak zijn laag opgeleide mensen hier niet in geïnteresseerd omdat ze het domweg niet begrijpen. Behalve wanneer het een aanslag op hun eigen portemonnee betreft dan is er wel interesse. Ik zou zeggen, probeer je eens volledig in de economie (plaatselijk, landelijk en internationaal) te yerdiepen, want het is echt te interessant voor worden. De plaatselijke en landelijke economie is natuurlijk het meest in het oog springend.

  Economie doen we met zijn allen! Sla de handen ineen.

  Maar ook de internationale economie is belangrijk. Wanneer de economie in Rusland instort heeft dit ook invloed op onze economie en dus ook op ons salaris. Wees dus eens bewust van de financiële zaken in deze wereld. Verdiep je eens in de kranten, dan weet je ook dat de economische crisis niet alleen te wijten is aan de banken, maar dat ook andere partijen er debet aan waren. Economie moet weer een woord worden, waarbij iedereen opveert. Laten we de handen ineenslaan. Broeders der economische gekken verenigd U!

  (Visited 62 times, 1 visits today)

  Leave a Reply

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>